KONCERT >> Muhamed Ibrahimi >> PETOK 28feb, Kino Frosina, MKC

19.02.2014
Почитувани,
Со нескриена возбуда и големо задоволство,
го најавуваме КОНЦЕРТот на човекот кој го приреди најпријатното изненадување на македонската музичка сцена во последно време >>
Muhamed Ibrahimi Muki MI (на Facebook:)

Човекот е виртуоз на својот инструмент, дали е тоа гитара, мандолина, шаркија...Неговата свирка доаѓа спонтано, од срце и носи толкава енергија и квалитет во себе, што буквално ве вовлекува и останувате без здив, се додека не се заврши композицијата, кога ненадејно се враќате во реалноста :) Да, зборувам за свирка во ЖИВО, најсилното оружје на господинот Ибрахими. Еве концерт, па повелете уверете се во ова, ќе бидете воодушевени.

Инаку неговиот деби албум "Fly" [PMG recordings097], досега (за 30тина дена) е спуштен над 750 пати од нашата веб страница, што птретставува неверојатен импакт со публиката.

спуштете го тука: http://www.pmgrecordings.com/discography.php?id=102

ЦДто можете да го купите во ГТЦ, во Југотон и Пола Југотон. Ќе биде достапно и на концертната промоција по промотивна цена.
На концертот ќе му се придружат неколку гости, еминентни имиња од македонската музичка сцена:
Сеад Хаџиќ-Сецко, Мите Димовски, Џоле Максимовски, Ратко Даутовски, Андреј Анастасов Даскаловски - Еди.

рецензија овде: 
http://kulpop.mk/2014/02/muhamed-ibrahimi-fly-review/

************************************************************

Të nderuar,Me kënaqësi të madhe po e shpallim KONCERTIN e njeriut i cili e përgatiti suprizën më të këndshme në skenën muzikore të Maqedonisë në kohën e fundit: Muhamed Ibrahimi Muki MI (në facebook). Një virtuoz në instrumentin e tij pa marë parasysh a bëhet fjalë për Gitarë, mandolinë, sharki.......Melodia e tij vjen në mënyrë spontane, nga zemra e tij me një energji dhe kualitet që ju len pa frymë deri në fund të kompzicionit kur befas përsëri ktheheni në realitet :) , PO, po ju flas për muzikë të gjallë, arma më e fortë e zotri Ibrahimi. Ja pra ku e keni Koncertin dhe urdhëroni. Përndryshe debi-albumi i tij FLY [PMG recordings097] për afer 30 ditë është lëshuar mbi 750 herë nga web faqa jonë që tregon një impakt të lartë me publikun. lëshojeni këtu; http://www.pmgrecordings.com/discography.php?id=102 CD mundeni ta bleni n; QT të vjetër në Jugoton dhe Pola Jugoton. Do të ketë edhe në koncertin me çmim promovues. Në koncertin do të ketë edhe emra eminent nga skena muzikore e maqedonisë: Sead Hadzic-Secko, Mite Dimovski, Djole Maksimovski, Ratko DautovskiAndrej Anastasov Daskalovski-Edi. 

rishikim: http://kulpop.mk/2014/02/muhamed-ibrahimi-fly-review/