#Do neboto zamok sedmata kompozicija od noviot 8mi po red PMG Kolektiv album - Do Neboto Zamok

20.06.2019
Последниве години, моите чил-after hour афери главно ги поминувам сам, во дневната соба од станот каде што пораснав, гледајќи низ прозорецот и разговарајќи со духови. David Bovie, Milan Mladenović, мајка ми, а и татко ми. Не дека ми кажуваат нешто особено, ама тука се за муабет. Другарски ми ја олеснуваат иманентната трансгресија од малецок јас, до замокот на небо што е.
 
 
​