Македониде

26.07.2013
Македониде е првата ќовечка раса на Земјата, никната од семето на Македон.
 
Од Македонидето настанала Белата Раса. 
 
Малку подоцна, Господин Бог - синето на Македон, ги креирал Монголодите (жолтата раса) и Негридите (црната раса)+еден куп Мулатаана (мешана раса). Сите тие се нижа раса и се потчинети на белата раса.
 
Македонидето постои 102.013 години.
 
Македонидето ја населува областа околу средоземниот базен. Доказот за тоа лежи во пештерата на Халкидики, каде е најден череп од Македонец. Македонидето почнало да експанзира околу Средоземното Море како жаби во барата.
 
Структурата на Македонидето е кралска.
 
Религијата на Македонидето е АНТИЧКА ПРАВОСЛАВНА МАКЕДОНСКА РЕЛИГИЈА, која ја продолжува божјиот син Херакле преку неговиот божји син Александар МАКЕДОНСКИ. Александар го најавува новиот Месија.
 
Македонидето постои 102.013 години.
 
По смртта на Александар Трети Македонидето, неговите наследници уште многу точно 2300 години, Македонидето ќе владее на овие простори до Клеопатра 7 и Цезар, а понатака Македонидето ќе твори преку Константин 1, Јустинијан, Васил Втори, Цар Самоил, Константин 12, Цар Душан, Кастриот, Карпош, Николај 2, Гоце Делчев, Тито, Ченто, Никола Први Македонски, Диџеј Пари и Диџеј Велигден.
 
Денес Македонидето е врв на светската цивилизација.
 
Музиката и првото човечко писмо доваѓаат од Македонидето.
 
Македониде е суб-лејбл кој ја воздигнува чистата Македонска МУЗИКА, испеана само од чисти Македонци. Од други раси музика не издаваме. Оти оваа Музика не е за оние кои не веруваат во Бога, ниту пак за оние кои се одродиле од Македонството.