Bei The Fish: Marat Sade [pmgrec 028] 2009
MARAT SADE
BEI THE FISH
028
Release Date: 25.02.2009

Format: CD

 • 1.
  Разбудете Се
  0:50
 • 2.
  ЕПП
  2:04
 • 3.
  Осаменост
  1:58
 • 4.
  Гласник 1
  0:20
 • 5.
  Омаж За Мара
  4:05
 • 6.
  Што Чекаме?
  2:06
 • 7.
  Де Сад Против Мара
  0:31
 • 8.
  До Гуша Во...
  1:29
 • 9.
  Гласник 2
  0:12
 • 10.
  Нож
  2:39
 • 11.
  Обид За Атентат
  1:25
 • 12.
  Гласник
  0:32
 • 13.
  Невиност
  3:04
 • 14.
  Смрт
  4:36
 • 15.
  Апел
  0:42
 • 16.
  Литургија
  3:33
 • 17.
  Разум
  1:07
 • 18.
  Обид За Атентат 2
  1:23
 • 19.
  Загари
  1:48
 • 20.
  Заклетва
  0:34
 • 21.
  Срамот На Буржоазијата
  1:16
 • 22.
  Замка
  2:07
 • 23.
  Мортификација
  0:13
 • 24.
  Трип
  2:16
 • 25.
  Лов
  1:02
 • 26.
  Гласник 3
  0:07
 • 27.
  Бунт
  1:01
 • 28.
  Атентат
  1:04
 • 29.
  Поента
  0:22
 • 30.
  Лидер
  3:58
 • 31.
  Страст
  6:35