VA: Makedonija na Struja Vol.1 [pmgrec 163] 2019
MAKEDONIJA NA STRUJA VOL.1
VA
163
Release Date: 30.03.2019
Македонија на Струја е зрак светлина, вперен кон автентичните локални протагонисти на современата електронска музика. Речиси 30 години, респектабилен број на луѓе ги вградија својот интегритет, креативност и животна енергија во корпусот на оваа сцена и обезбедија да бидеме дел од светскиот електронски real time процес. Нашите диск џокеи, композитори/продуценти, па и промотери (и самите тие фанови), поставија здрави корени и сериозни критериуми, кои речиси 30 години обезбедуваат основа за развој на оваа сцена. Разнолоикоста на идеи, пристапи, музички стилови е наше богатство, кое го должиме токму на пионерите на оваа сцена, но и сите оние кои ја преземаа идејата и ја пренесоа во новото време. Време кое изобилува со шаренило, квантитет, па и квалитет, кои беа речиси незамисливи пред триесетина години.
 
Македонија на Струја е платформа за обединување на круцијалните имиња на македонската електронска сцена и мост за соработка помеѓу чинителите на истата од сите периоди. Истакнување на значењето на домашните артисти, со фокус на што е можно поголем респект кон нив, како од публиката, така и од оние кои денес го водат бнизнисот во сцената. Платформа за меѓусебна соработка пред се на артистите, но и на сите чинители на сцената.
 
Македонија на Струја е компилација во прогрес, со која целиме да бидат опфатени најголем можен број на домашните електронски продуценти во следните години.
Македонија на Струја е фестивал на кој годишно и на едно место, ќе настапуваат најзначајните имиња на македонската електронска сцена.
 • 1.
  Samoil Radinski - Skopje
  6:07
 • 2.
  PMG Kolektiv - 90Ti Deep House Bass
  5:07
 • 3.
  Dejan Dex - No Sense
  6:02
 • 4.
  Robotek - Struja
  5:56
 • 5.
  Goran Kan - Shoteba
  5:51
 • 6.
  Tempus - Tempus
  3:04
 • 7.
  Tripnotic - Diablo
  4:28
 • 8.
  Galatheia - Metropol
  4:49
 • 9.
  Bodan Jamakoski - RV9
  5:04
 • 10.
  Vidininovski feat. Mirko Popov - Sakam
  4:44