Sethstat & Mirko Popov: Lunatika [pmgrec 144] 2017
LUNATIKA
SETHSTAT & MIRKO POPOV
144
Release Date: 02.10.2017
Music by Sethstat
Lyrics by Mirko Popov
Mixed and mastered by Vladan Drobicki, Sinisha Evtimov and Mirko Popov at Shupa sept 2017
Sleeve design by Mirko Popov & Violeta Kachakova
 
Format: mp3
  • 1.
    Lunatika
    3:31